کسب درآمد از دانلود یا آپلود فایل

شما می توانید با عضویت در برخی سرورها با قرار دادن فایل های خود کسب درآمد کنید. روش کار به این شکل است که به ازای هر دانلود از حساب کاربری شما مقداری هر چند ناچیز برای شما واریز می شود. معمولا برای دانلود هر فایل متوسط 3 تومان به شما داده می شود. اگر شما بتوانید فایل ها خوب با دسترسی خوب فراهم کنید مطمئنا درآمد نسبتا خوبی دست خواهید یافت. یکی از ارائه دهندگان خوب این سرویس که هم در ایران و هم خارج از آن به خوبی سرویس می دهد سایت آپلودبودی می باشد. برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,