کسب درآمد از کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام

نحوه کسب درآمد از این سیستم به این شکل است که با ارائه مطالب جذاب در کانال یا پیج خود می توانید مخاطب جمع کنید. داشتن و حفظ تعداد زیاد مخاطب سرمایه شما خواهد بود. در مرحله بعدی شما قادر به ارائه تبلیغ در کانال خود خواهید بود. مشکل اصلی در این روش همان جذب مخاطب است. تا حدود 300 مخاطب در ماه اول قابل دستیابی می باشد. زیرا معمولا افراد حلقه دوستان خود را به کانال دعوت می کنند و این حلقه تا حدود معمولا 300 نفر قابل گسترش می باشد. اما پس از آن معمولا به اشبع می رسد. اما پس از آن نیاز به خلاقیت و تبهر خود دارد. کانال های موفقی چون گیز میز با به دست گرفتن ابتکار عمل در این زمینه توانسته اند درآمد قابل توجهی نصیب خود کنند. بنابراین شاید شما هم بهتر است منظر موج جدیدی باشید تا در اولین گام بر آن سوار شوید. 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,